Logo

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Street:
ul.Bonifraterska 17
Post code:
00-203
City:
Warszawa
Phone:
222460030

Kancelaria JDP jest liderem na rynku w prowadzeniu spraw opartych na klauzuli rebus sic stantibus.
Z powodzeniem prowadziliśmy już tego typu postępowania, a w 2017 r. uzyskaliśmy precedensowy wyrok, na podstawie którego wynagrodzenie naszego Klienta zostało podwyższone w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen przed EURO 2012. Postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem. Orzeczenie to zostało uznane za przełomowe dla naszych Klientów oraz dla branży prawniczej.

Więcej informacji dostępnych jest pod następującym linkiem:
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/precedensowy-wyrok-w-sprawie-zmian-cen-asfaltu-przed-euro-2012--60553.html
Po zakończonym sukcesem postępowaniu, o którym mowa wyżej, reprezentujemy naszych Klientów (zarówno polskich, jak i zagranicznych) w licznych sporach opartych na klauzuli rebus sic stantibus, w których łączna wartość przedmiotu sporów wynosi ponad 1 mld złotych.