Logo

Roszczenia o koszty przedłużenia realizacji kontraktów kolejowych

Date

Wednesday, January 18, 2023

Time

11:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży kolejowej.

Szkolenie kierujemy zwłaszcza do członków zarządu, dyrektorów kontraktów, prawników wewnętrznych, claim managerów oraz osób związanych na bieżąco z realizacją złożonych inwestycji w branży kolejowej.

Agenda

Przedłużenie czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze kolejowej jest częstym zjawiskiem. Dodatkowe koszty ponoszone przez wykonawców i podwykonawców negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych kontraktów. 

W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych doświadczeniach w doradztwie prawnym dla wykonawców infrastruktury kolejowej – w jaki sposób skutecznie przygotować oraz dochodzić roszczeń o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów.

Program:

 1. Jak przyczyny przedłużenia czasu realizacji kontraktu wpływają na możliwość dochodzenia roszczeń o koszty z tym związane?
 2. Jakie są elementy składowe roszczenia o zapłatę kosztów (stałych i pośrednich) poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu w infrastrukturze kolejowej?
 3. Jakie są podstawy prawne i przesłanki dochodzenia ww. roszczenia?
 4. Jak przygotować się do dochodzenia ww. roszczenia (z uwzględnieniem aktualnych preferencji dowodów z dokumentów i ograniczeń wykorzystania dowodów z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym)?
 5. W jaki sposób obliczyć i wykazać wysokość ww. roszczenia oraz jak weryfikują je eksperci i biegli sądowi?
 6. Jakie są doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia kontraktów kolejowych?
 7. Jakie są możliwości zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie ww. roszczenia?
Presenter

Jakub Majewski

Partner w kancelarii JDP
Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie podczas realizacji złożonych inwestycji budowlanych dotyczących m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC), telekomunikacyjnej i energetycznej. Doradza także podczas realizacji inwestycji kubaturowych (w tym w szczególności w przypadku inwestycji przemysłowych i budynków użyteczności publicznej). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z tego zakresu dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kosztów pośrednich (kosztów ogólnego zarządu i kosztów ogólnych budowy) w przedłużonych terminach realizacji.
Presenter

Ludwina Klein, LL.M.

Counsel w kancelarii JDP
Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
Presenter

Kancelaria JDP

Jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych.

Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. energetycznych, kolejowych, drogowych, mostowych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa.

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A.
 • Udział jest bezpłatny.    
 • Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.    
 • Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest podanie adresu e-mail ze służbową domeną.     
 • Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń na webinar w celu wykluczenia udziału osób prowadzących działalność konkurencyjną wobec Organizatora  oraz pełnomocników, pracowników, współpracowników lub członków organów lub innychinteresariuszy podmiotów, przeciwko którym prawnicy JDP świadczą doradztwo prawne. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria JDP Drapała & Partners Sp. j. z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w webinarze oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności: https://jdp-law.pl/polityka-prywatnosci/